THỦ TỤC SẢN XUẤT XUẤT KHẨU

QUI TRÌNH THỦ TỤC

THÀNH LẬP NHÀ MÁY MỚI & THỦ TỤC HẢI QUAN HÀNG SẢN XUẤT XUẤT KHẨU

CÁC BƯỚC CHUẨN BỊ THỦ TỤC SẢN XUẤT XUẤT KHẨU:

1. Thông báo cơ quan Hải Quan

Đại diện DN gặp gỡ cơ quan HQ
Giới thiệu tình hình hoạt động DN
Ưu tiên DN trong khu CN, KCX khai tại chi cục địa phương

2. Chữ ký số ( Token USB)

Mua Token chữ ký số và đăng ký gói thuê bao phù hợp.

Hồ sơ DN cung cấp ( bản sao chứng thực hoặc sao y) :
01 Bản đăng ký chữ ký số sử dụng Hải Quan.
01 Bản sao giấy đăng ký kinh doanh của DN.
01 Bản sao giấy đăng ký mã số thuế.
01 Bản sao CMND hoặc hộ chiếu người đại diện pháp lý.
04 Bản hợp đồng. ( Hoặc 5 bản )

3. Phần mềm VNACSS

Tư vấn DN lưa chọn loại hình XNK phù hợp ( KD,SXXK,GC)
Đăng ký hợp đồng với cty phần mềm Thái Sơn.
Cài đặt phần mềm VNACSS
Cập nhật chữ ký số lên hệ thống HQ

4. Đăng ký thông tin DN

Cập nhật thông tin DN lên hệ thống tổng cục hải quan
ghi nhận MST DN lên hệ thống
Thời gian cập nhật : 24h
Yêu cầu : giấy phép đăng ký KD (bản scan)

NHẬP KHẨU MÁY MÓC THIẾT BỊ CHO NHÀ MÁY

1. Nhập máy móc theo loại hình miễn thuế

  • Đăng ký Danh mục miễn thuế
  • Nhập khẩu máy móc thiết bị

2. Nhập máy móc theo loại hình kinh doanh tạo TSCĐ chịu thuế

Đặc điểm :

DN không đủ điều kiện xin danh mục miễn thuế
Trường hợp DN cần mở rộng nhà xưởng
DN chịu thuế nhập khẩu
DN đóng thuế VAT ( nếu có)
Tư vấn áp mã HS hợp lý để có lợi cho DN
Thời gian : có thể thực hiện ngay sau khi hoàn thiện các bước chuẩn bị

Nhập khẩu máy móc thiết bị

DN cung cấp chứng từ sau:
Invoice – 1 sao y
Packing list – 1 sao y
Bill of lading – 1 sao y
Hợp đồng nhập khẩu – 1 sao y
Giấy giới thiệu – 3 bản chính
Giấy đăng ký kinh doanh -1 sao y

ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG SẢN XUẤT XUẤT KHẨU

Kiểm tra kho xưởng

Đối tượng :

Đăng ký Hợp đồng gia công / SXXK lần đầu
DN nhận gia công nhưng thuê DN khác gia công toàn bộ/một phần
Quá 3 tháng kể từ hoàn thành thủ tục nhập khẩu lô nguyên liệu đầu tiên nhưng chưa có sản phẩm xuất khẩu
Ngẫu nhiên trên cơ sở quản lý rủi ro để đánh giá sự tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp

Thời điểm :

Sau khi DN nộp đầy đủ hồ sơ thông báo hợp đồng sản xuất xuất khẩu
Thông báo thời gian kiểm xưởng trước 3 ngày
Cơ quan kiểm xưởng : đại diện chi cục HQ quản lý hợp đồng sản xuất xuất khẩu

Nội dung kiểm tra :

Quyền sử dụng, sở hữu hợp pháp về nhà xưởng, máy móc, thiết bị của cơ sở sản xuất
Tường rào, đảm bảo an ninh…
Quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với máy móc, thiết bị tại cơ sở sản xuất so với khai báo
– Tờ khai nhập khẩu (nếu nhập khẩu)
– Hóa đơn, chứng từ mua máy móc, thiết bị (nếu mua trong nước)
– Hợp đồng thuê tài chính ( nếu thuê máy móc)
Tình hình nhân lực thực hiện gia công / sản xuất
– DN hoạt đông trên 2 tháng : bảng lương , danh sách nhân viên được đóng bảo hiểm
– DN dưới 2 tháng : có thể bổ sung sau

QUI TRÌNH NHẬP KHẨU NGUYÊN PHỤ LIỆU

Nhập khẩu nguyên phụ liệu

QUI TRÌNH XUẤT KHẨU HÀNG THÀNH PHẨM

Xuất khẩu hàng thành phẩm

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN (thông tư 39)

LOẠI HÌNH SẢN XUẤT XUẤT KHẨU

Thời điểm : chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính

Báo cáo quyết toán định kỳ hàng năm

Theo nguyên tắc tổng trị giá nhập – xuất – tồn kho nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm, sản phẩm hoàn chỉnh
Báo cáo quyết toán phải phù hợp với chứng từ hạch toán kế toán của tổ chức, cá nhân.