Thủ tục hàng chính ngạch Lào

Trang chủ » Thủ tục hải quan » Thủ tục hàng chính ngạch Lào

Thủ tục hải quan cho hàng quá cảnh, hàng xuất chính ngạch đi Lào

Thủ tục hàng chính ngạch Lào

THỦ TỤC HÀNG CHÍNH NGẠCH LÀO

Tuyến đường vận chuyển đi Lào Vận chuyển hàng chính ngạch đi Lào Vận chuyển hàng quá cảnh đi Lào
HCM – DANANG PORT – CK LAO BAO – VIENG CHAN Vận chuyển + thủ tục hải quan chính ngạch door to door trọn gói qua cửa khẩu Lao Bảo, Quảng Trị Dịch vụ thủ tục quá cảnh tại cảng Đà Nẵng, vận chuyển qua cửa khẩu Lao Bảo đi Lào
HCM – HAI PHONG PORT – CK LAO BAO – VIENG CHAN Vận chuyển + thủ tục hải quan chính ngạch door to door trọn gói qua cửa khẩu Cầu Treo, Hà Tĩnh Dịch vụ thủ tục quá cảnh tại cảng Hải Phòng, vận chuyển qua cửa khẩu Cầu Treo đi Lào

 

Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị) Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh)

1. Thủ tục hàng chính ngạch Lào

Dịch vụ làm thủ tục hải quan chính ngạch tại cửa khẩu Lao Bào (Quảng Trị) và cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) từ Việt Nam đi Viêng Chăn, Lào

2. Thủ tục hàng quá cảnh Lào

Dịch vụ làm thủ tục quá cảnh tại cảng Đà Nẵng và cảng Hải Phòng. Thanh lý tờ khai quá cảnh tại 2 cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị), cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) hàng hóa đi Viêng Chăn, Lào.

Tư vấn hàng hóa Campuchia với Zalo | Viber (+84) 0963 479 248

1
Bạn cần hỗ trợ?