KHU KINH TẾ ĐẶC BIỆT - SPECIAL ECONOMIC ZONES (SEZ)
KHU KINH TẾ ĐẶC BIỆT – SPECIAL ECONOMIC ZONES (SEZ)

1. KHU KINH TẾ ĐẶC BIỆT (SEZ) TRONG NỀN KINH TẾ TOÀN CẦU

     Từ những năm 1960, Special Economic Zones (SEZ). Còn được gọi là khu thương mại tự do hoặc khu chế xuất. Tùy thuộc vào chi tiết về các quy định của họ, đã phát triển nhanh chóng ở châu Á; châu Mỹ Latin; vùng Caribê và châu Phi
Một đặc tính tổng quát của tất cả các khu vực này là nhập khẩu miễn thuế hàng hóa trung gian. Cung cấp đầu ra sản xuất được xuất khẩu hoàn toàn.

2. KHU KINH TẾ ĐẶC BIỆT TẠI CAMPUCHIA

Khu SEZ được thành lập bởi một tiểu khu của CP ban hành vào cuối năm 2005.Trong năm 2014, có 09 khu vực như vậy hoạt động trong nước. Được liệt kê trong Bảng 2 (Table 2). Với 20 khu vực khác được phép bắt đầu hoạt động. Các khu SEZ vẫn còn tương đối nhỏ.
Tổng số việc làm trong các khu SEZ Campuchia hiện tại khoảng 68.000. Khu Manhattan SEZ ở Bavet là SEZ đơn lẻ lớn nhất. Với tổng số việc làm là 28.000, trong khi hai khu SEZ khác . Ở Bavet (Taiseng SEZ, Shandong SEZ) sử dụng thêm 8.000. Khu Phnom Penh SEZ tuyển dụng 17.000 công nhân. Ba khu SEZ của Shanoukville chỉ sử dụng dưới 10.000.
KHU SEZ TẠI CAMPUCHIA NĂM 2014

Các khu vực kinh tế tại biên giới Thái Lan của Koh Kong và Poi Pet chỉ sử dụng dưới 5.000. Do đó, các khu SEZ đại diện cho dưới 1% tổng số việc làm và 3,7% tổng số việc làm thứ cấp tại Campuchia (Bảng 3) . Để so sánh, ngành may mặc của Campuchia, phần lớn ngoài khu SEZ được báo cáo là chiếm khoảng 600.000 nhân viên. Chiếm khoảng 38% tổng số việc làm trung học, hoặc gấp 10 lần tất cả các SEZ được kết hợp.

special-economic-zones-in-cambodia
TỔNG VIỆC LÀM TẠI CAMPUCHIA NĂM 2013

Thực hiện chiến lược tứ giác phát triển kinh tế của Chính phủ Hoàng gia Campuchia. Đến nay, Chính phủ Campuchia đã cho phép thành lập 19 khu kinh tế đặc biệt. Các khu kinh tế này được Chính phủ dành cho nhiều chính sách ưu đãi. Và ngày càng thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài đầu tư sản xuất hàng hoá xuất khẩu ra nước ngoài.

3. XUẤT KHẨU VÀO KHU SEZ CAMPUCHIA

Nhà máy nằm trong khu kinh tế SEZ sẽ được hưởng nhiều ưu đãi so với các công ty nằm ngoài khu kinh tế đặc biệt. Đó là tất cả hàng hóa xuất nhập khẩu ở khu SEZ này sẽ được miễn thuế nhập khẩu và VAT. Để được miễn thuế nhập khẩu và VAT