ASYCUDA 

Asycuda là gì?

Có nghĩa là Automated System for Customs Data, là Hệ thống kê khai hải quan tự động (ASYCUDA) . 

  • ASYCUDA là một hệ thống quản lý hải quan được vi tính hóa bao gồm hầu hết các thủ tục ngoại thương. Hệ thống xử lý các bản kê khai và tờ khai hải quan, thủ tục kế toán, hàng quá cảnh và các thủ tục khác. Nó tạo ra dữ liệu thương mại có thể được sử dụng để phân tích kinh tế thống kê. Phần mềm ASYCUDA được UNCTAD phát triển tại Geneva.
  • ASYCUDA cũng tương tự với Hệ thống thông quan tự động V-NACCS của Việt Nam triển khai từ năm 2013. Giúp kết nối thông suốt với các chốt hải quan tại biên giới.
  • Campuchia sử dụng Hệ thống kê khai hải quan tự động (ASYCUDA) tuân thủ quy định của Hội nghị Hội nghị Liên Hiệp Quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD).

ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG ASCYCUDA

  • Để đăng ký với ASYCUDA, nhà nhập khẩu/xuất khẩu yêu cầu Số nhận diện người đóng thuế (Taxpayer Identification Number – TIN).
  • Để có được số TIN này, nhà nhập khẩu/xuất khẩu phải đăng ký với Tổng cục thuế – Bộ Kinh tế và Tài chính Vương quốc Campuchia. (http://www.tax.gov.kh/en/download.php)

 

 

  • Cuối cùng, nhà nhập khẩu/xuất khẩu phải đăng ký với Tổng cục hải quan và thuế – Vương quốc Campuchia. (http://www.customs.gov.kh/en_gb/)

 

  • Sau đó, nhà NK/XK cần đăng ký tài khoản thuế giá trị gia tăng (VAT) với Tổng cục thuế – Bộ Kinh tế và Tài chính Vương quốc Campuchia.

Lưu ýNhà NK/XK hoạt động trong Khu kinh tế đặc biệt/Đặc khu kinh tế (Special Economic Zones – SEZs) phải nộp đơn với Cục quản lý khu vực tư do của Tổng Cục hải quan và thuế ở Phnom Penh – Vương quốc Campuchia.

HỒ SƠ :

stt  Mô tả hồ sơ  số lượng bản sao 
1 Form Asycuda  02 bản sao, sao y đóng dấu cty
2 Certificate of incorporation  02 bản sao, sao y công chứng nhà nước
3 Patent of Tax 2020 02 bản sao, sao y công chứng nhà nước
4 ID passport of person in Patent 02 bản sao, sao y đóng dấu cty
5 Documents : Bill / Packing list / Invoice
 Chi phí đăng ký phần mềm : $100