Tài liệu

Trang chủ » Tài liệu

Tài liệu Campuchia, được chúng tôi tổng hợp lại từ nhiều nguồn tài liệu quan trọng khác nhau sau nhiều năm sưu tầm. Chúng đề cập đến nhiều chủ đề khác nhau như về thuế, pháp luật hàng quá cảnh, văn bản pháp luật hải quan, hướng dẫn về C/O Form D,E.. trong lĩnh vực vận chuyển hàng Campuchia. Chúng tôi xin giới thiệu với các bạn các phần chính như sau :

1
Bạn cần hỗ trợ?