CỬA KHẨU QUÁ CẢNH HÀNG HÓA

Hàng hóa quá cảnh được phép qua các cặp cửa khẩu quốc tế và các tuyến đường nối sau:

STT

Tên cửa khẩu phía Việt Nam

Tuyến đường nối của Viêt Nam

Tên cửa khẩu phía Campuchia

Tuyến đường nối của Campuchia

1

Vĩnh Xương
(tỉnh An Giang)

Sông Tiền – Cửu Long

Ca om Samno
(tỉnh Kandanl)

Sông Mêkông

2

Thường Phước
(tỉnh Đồng Tháp)

Sông Tiền – Cửu Long

Cốc Rô Ca
(tỉnh Prey Veng)

Sông Mêkông

3

Mộc Bài
(tỉnh Tây Ninh)

Quốc lộ 22A

Ba Vét
(tỉnh Svay Riêng)

Quốc lộ 1

4

Xa Mát
(tỉnh Tây Ninh)

Quốc lộ 22B

Tơrapeng Phơ-long
(tỉnh Kong Pong Chàm)

Quốc lộ 72

5

Lệ Thanh
(tỉnh Gia Lai)

Quốc lộ 19

O Da Đao
(tỉnh Ratanakiri)

Quốc lộ 78

6

Hoa Lư
(tỉnh Bình Phước)

Quốc lộ 13

Tơrapeng Sre
(tỉnh Kara Chê)

Quốc lộ 74

7

Tịnh Biên
(tỉnh An Giang)

Quốc lộ 91

Phơ-nông Đơn
(tỉnh Takeo)

Quốc lộ 2

8

Hà Tiên (tỉnh Kiên Giang)

Quốc lộ 80

Prek Chak
(Lork – tỉnh Kam Pốt)

Quốc lộ 33A

9

Dinh Bà
(tỉnh Đồng Tháp)

Quốc lộ 30

Bontia Chăk Cray (tỉnh Prêy Veng)

Tỉnh lộ 30

10

Bình Hiệp
(tỉnh Long An)

Quốc lộ 62

Pray Vor (tỉnh Svay Riêng)

Tỉnh lộ 314D