Hàng Campuchia có CDC list

Trang chủ » Dịch vụ » Hàng Campuchia có CDC list

Vận chuyển và làm thủ tục hàng nguyên phụ liệu may mặc đi Bavet SEZ | PP SEZ

Hàng Campuchia có CDC list

1. CDC LIST LÀ GÌ?

Hàng Campuchia có CDC list, nghĩa là việc vận chuyển hàng đi Campuchia áp dụng thủ tục hải quan với CDC list. CDC được viết tắt bởi Certificate Duty Exemption of Cargo (CDC), nghĩa là chứng nhận miễn thuế nhập khẩu và vat khi nhập khẩu hàng vào Campuchia. Đó là 1 list danh sách các mặt hàng được GDCE cấp phép miễn thuế nhập khẩu và vat khi nhập khẩu vào Campuchia.

Bên dưới là hình ảnh của CDC list cụ thể :

2. THỦ TỤC HẢI QUAN VỚI HÀNG CÓ CDC LIST

Thủ tục hải quan đối với hàng Campuchia có CDC list, sẽ bao gồm những chứng từ sau

Thủ tục đầu xuất khẩu (Việt Nam) : Sale contract, Invoice, Packing List, Trucking bill

Thủ tục đầu nhập khẩu (Campuchia) : Sale contract, Invoice, Packing list, VAT & Patent 2017,  Certificate tax exemption cargo CDC (Master list).

Lưu ý : Đối với hàng có CDC list, Consignee cần phải làm Import permit, nghĩa là giấy phép nhập khẩu miễn thuế. Còn có tên gọi khác là Customs permit, để được miễn thuế nhập khẩu và vat cho mỗi lô hàng.

MẪU BILL HÀNG QUÁ CẢNH ĐI CAMPUCHIA

MẪU BILL QUÁ CẢNH CAMPUCHIA

MẪU HỢP ĐỒNG QUÁ CẢNH GIỮA CONSIGNEE VÀ BÊN VẬN CHUYỂN

MẪU HỢP ĐỒNG QUÁ CẢNH GIỮA BÊN VẬN CHUYỂN VÀ CONSIGNEE

MẪU HỢP ĐỒNG QUÁ CẢNH GIỮA CONSIGNEE VÀ BÊN VẬN CHUYỂN (P2)

MẪU HỢP ĐỒNG QUÁ CẢNH GIỮA BÊN VẬN CHUYỂN VÀ CONSIGNEE (P2)

MẪU GIẤY ỦY QUYỀN GIỮA CONSIGNEE CHO BÊN VẬN CHUYỂN (lOa)

MẪU GIẤY ỦY QUYỂN CỦA CONSIGNEE CHO BÊN DỊCH VỤ

3. VẬN CHUYỂN HÀNG CAMPUCHIA CÓ CDC LIST

Thông thường hàng CDC list, các đơn vị nhập khẩu ở Campuchia thường là Nhà máy gia công, sản xuất – xuất khẩu lớn và vừa. Các nhà máy này thường nằm ở các khu kinh tế đặc biệt (SEZ) như Bavet SEZ, PPSEZ, Sihanouville SEZ… Việc làm thủ tục hải quan và vận chuyển đối với hàng Campuchia có CDC list sẽ đơn giản hơn và thời gian giải quyết nhanh hơn.

Các cặp cửa khẩu chính thường là : Mộc Bài | Bavet ; Xa Mát | Trapeang Plong ; Hoa Lư | Treangpe Sre.

Các cặp cửa khẩu chính đi hàng chính thường là : Mộc Bài | Bavet ; Xa Mát | Trapeang Plong ; Hoa Lư | Treangpe Sre.

Tư vấn hàng hóa Campuchia với Zalo | Viber (+84) 0963 479 248

1
Bạn cần hỗ trợ?