BORDER CHARGE – PHÍ CƠ SỞ HẠ TẦNG CỬA KHẨU

Một dạng chi phí bắt buộc phải thanh toán khi hàng hóa được vận chuyển qua cửa khẩu

1. BORDER CHARGE LÀ GÌ ?

Border charge, hay border surcharge, hay là phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng (gọi tắt là phí cơ sở hạ tầng). Các cá nhân, doanh nghiệp có hoạt động vận chuyển hàng hóa qua các cửa khẩu quốc tế giữa Việt Nam và Campuchia như Mộc Bài | Xa Mát | Hoa Lư …, bắt buộc  phải đóng phí cở sở hạ tầng cửa khẩu cho tất cả các loại phương tiện vận tải.

trucking and cross border
RECEITP TO COLLECT INFRASTRUCTURE AT THE BORDER

2. BORDER CHARGE SẼ THU NHƯ THẾ NÀO?

Bên dưới là bảng phí các danh mục phương tiện vận tải khác nhau sẽ chịu các mức phí cở sở hạ tầng cửa khẩu khác nhau. Bảng phí này đã được HĐND Tỉnh Tây Ninh phê duyệt

MỨC PHÍ SỬ DỤNG CÔNG TRÌNH KẾT CẤU HẠ TẦNG ĐỐI VỚI CÁC PHƯƠNG TIỆN RA VÀO CỬA KHẨU ( MỘC BÀI | XA MÁT, TỈNH TÂY NINH)

 ( Kèm theo Nghị Quyết số 13/2014/NĐ-HDND ngày 16 tháng 7 năm 2017 của Hội Đồng Nhân dân Tỉnh Tây Ninh )

A. BORDER CHARGE CHO HÀNG QUÁ CẢNH CAMPUCHIA

ĐVT : VNĐ/XE/LƯỢT RA VÀO

STT PHƯƠNG TIỆN CHỊU PHÍ MỨC THU TỐI ĐA
I. PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI HÀNG HOA QUẢ, NÔNG SẢN
Truck <4MT 800.000
Truck 4MT- 10MT 1.200.000
Truck 10MT – 18 MT ; Container 20 FT 1.600.000
Truck >18MT ; Container 40FT 2.000.000
II. PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI CHỞ HÀNG HÓA KHÁC
Truck <4MT 1.000.000
Truck 4MT- 10MT 1.500.000
Truck 10MT – 18 MT ; Container 20 FT 2.000.000
Truck >18MT ; Container 40FT 2.500.000

B. BORDER CHARGE CHO HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

ĐVT : VNĐ/XE/LẦN RA VÀO

STT PHƯƠNG TIỆN CHỊU PHÍ MỨC THU TỐI ĐA
A. ĐỐI VỚI HÀNG HÓA LÀ HOA QUẢ, NÔNG SẢN
Truck <2MT, xe 3 bánh và các loại tương tự 80.000
Truck 2MT – 4MT 160.000
Truck 4MT – 10MT 240.000
Truck 10MT – 18MT; container 20FT 320.000
Truck >18MT; container 40FT 400.000
B. ĐỐI VỚI HÀNG HÓA KHÁC (TRỪ GỖ)
Truck <2MT, xe 3 bánh và các loại tương tự 100.000
Truck 2MT – 4MT 200.000
Truck 4MT – 10MT 300.000
Truck 10MT – 18MT; container 20FT 400.000
Truck >18MT; container 40FT 500.000

THÔNG TIN CẦN BIẾT LIÊN QUAN

Tổng hợp các ngày nghỉ lễ quốc gia của Campuchia
Tìm hiểu về khu kinh tế đặc biệt Campuchia – Special Economic Zone (SEZ)
Apply C/O Form D để hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi của Campuchia – ATIGA
Hướng dẫn cách tra thuế nhập khẩu Campuchia theo 03 cách đơn giản