NEW IMPORTER 

New Importer là gì?

  • Định nghĩa:  Giấy phép nhập khẩu/ chi phí dành cho doanh nghiệp Campuchia lần đầu nhập khẩu
  • Đối tượng áp dụng : Doanh nghiệp Campuchia nhập lô hàng chính ngạch đầu tiên từ nước ngoài vào Campuchia.
  • Địa điểm nộp hồ sơ : Customs House, ở Phnom Penh, Campuchia.
  • Chi phí : Trước năm 2018 chi phí này sẽ được tính cho 3 lần nhập khẩu đầu tiên, nhưng hiện nay chỉ tính 1 lần nhập khẩu đầu tiên. Chi phí lần đầu $150/time
  • Thời gian : kể từ lúc nộp hồ sơ đến khi được approved và cấp giấy phép trong vòng 3-4 ngày làm việc

Hồ sơ gồm :

stt  Mô tả  Số lượng bản sao  Ghi chú
1 Certificate of incorporation 02 bản sao y, công chứng nhà nước
2 Certificate of Tax Registration 02 bản sao y, công chứng nhà nước Person in Patent go to interview with Customs officer in Phnom Penh
3 Patent of Tax 2020 02 bản sao y, công chứng nhà nước
4 ID passport of person in Patent 02 bản sao y, công chứng công ty
5 Articles of Association 02 bản sao y, công chứng công ty
6 Extract of company 02 bản sao y, công chứng công ty
7 Photo of office & Google map  in màu, đóng dấu cty
8 Memorandum  đóng dấu cty
9 Documents : Bill / Packing list / Invoice  đóng dấu cty

 

MỘT SỐ MẪU HỒ SƠ LÀM NEW IMPORTER

Certificate of Incorporation (Giấy phép thành lập Doanh nghiệp mới)

 

Certificate of Tax Registration (Chứng nhận thuế VAT)
Patent of TAX 2020