Liên hệ

HEAD OFFICE HO CHI MINH

Thời gian làm việc: 08AM - 05PM từ thứ 2 đến thứ 7 (thứ 7 làm 1/2 buổi)

Địa chỉ: Floor 3, 133 Duong Ba Trac, Ward 1, Dist.8, Ho Chi Minh City, Viet Nam

Điện thoại: (+84) 0963 479 248

Email: salesteam08@outlook.com

BRANCH HAI PHONG

Thời gian làm việc: 08AM - 05PM từ thứ 2 đến thứ 7 (thứ 7 làm 1/2 buổi).

Địa chỉ: 20A Le Hong Phong Str, Ngo Quyen Dist, Hai Phong City, Viet Nam

Điện thoại: (+84) 0963 479 248

Email: salesteam08@outlook.com

BRANCH MOC BAI BORDER

Thời gian làm việc: 08AM - 05PM từ thứ 2 đến thứ 7 (thứ 7 làm 1/2 buổi).

Địa chỉ: Kios 21, Thuan Tay hamlet, Loi Thuan ward, Ben Cau District, Tay Ninh province

Điện thoại: (+84) 0963 479 248

Email: salesteam08@outlook.com

BRANCH PHNOM PENH

Thời gian làm việc: 08AM - 05PM từ thứ 2 đến thứ 7 (thứ 7 làm 1/2 buổi).

Địa chỉ: Orkide Villa (St.2004) #TC11, St. LyLy, Sangkat Ou Bek Kaaom, Khan Sen Sok Phnom Penh, Cambodia

Điện thoại: (+84) 0963 479 248

Email: salesteam08@outlook.com

Tư vấn thủ tục vận chuyển hàng chính ngạch Campuchia 24/7

Hotline : +84 0909 880 381 Liên hệ nhanh với ứng dụng chat bằng cách quét mã QR (Zalo | Viber | Whatsapp | Wechat)