Hàng công trình Campuchia

Trang chủ » Dịch vụ » Hàng công trình Campuchia

Vận chuyển và làm thủ tục hàng thép tiền chế, may móc đi công trình Campuchia

Hàng công trình Campuchia

VẬN CHUYỂN HÀNG DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH CAMPUCHIA 

( Vận chuyển và thủ tục hải quan chính ngạch, có apply CO Form D)

Qui trình làm hàng chính ngạch đi Campuchia có apply CO Form D (SOP CO FORM D)

SOP LÀM HÀNG CHÍNH NGẠCH ĐI CAMPUCHIA CÓ APPLY CO FORM D

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG VẬN CHUYỂN & THỦ TỤC HẢI QUAN CHÍNH NGẠCH ĐI CAMPUCHIA

 

KHÁCH HÀNG thép tiền chế chúng tôi ĐÃ PHỤC VỤ

Tư vấn hàng hóa Campuchia với Zalo | Viber +84 0909 880 381

1
Bạn cần hỗ trợ?